Členské schůze

POZVÁNKA

NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA

BYTOVÉ DRUŽSTVO - PANELOVÝ DŮM 1049

Termín konání:

Neděle 15.03.2020 - !!!ZRUŠENO !!!

v 1800 hod.

Místo konání: místnost u sušárny

Program:

  1. Kontrola účasti
  2. Činnost v roce 2020
  3. Vyúčtování služeb za rok 2019
  4. Kontrola povinného pojištění odpovědnosti za škodu u jednotlivých členů družstva (doklad donést na schůzi)
  5. Diskuze
  6. Usnesení
  7. Závěr