Webová prezentace byla spuštěna

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.

Dle § 562 odst. 2 ZOK, musí každé bytové družstvo disponovat webovými stránkami obsahujícími především informace o svolání členské schůze, kdy pozvánka musí být uveřejněna nejméně 15 dní předem. Z tohoto důvodu byl web založen a v současné době probíhá administrace našeho webu „paneldum1049jes.cz.“ Mimo splnění podmínky dané zákonem o obchodních korporacích (společnostech a družstvech), budou stránky sloužit jako zdroj informací o nových členech, změnách nebo členských schůzkách.