P  O  Z  V  Á  N  K  A

N A   

Č L E N S K O U      S C H Ů Z I

 

BYTOVÉ DRUŽSTVO - PANELOVÝ  DŮM 1049,

NÁM. SVOBODY 1049/8, 790 01 JESENÍK

Termín konání:

Neděle

v 1800  hod.

Místo konání : místnost u sušárny

 

Program: