POZVÁNKA

NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA

BYTOVÉ DRUŽSTVO - PANELOVÝ DŮM 1049

Termín konání:

Neděle 03.04.2022

v 18.00 hod.

Místo konání: místnost u sušárny

Program:

  1. Kontrola účasti
  2. Činnost v roce 2022
  3. Vyúčtování služeb za rok 2021
  4. Volba představenstva a kontrolní komise
  5. Diskuze
  6. Usnesení
  7. Závěr